Hoofddorp Centrum

(herinrichting openbare ruimte en ontwerp straatmeubilair)


Opdrachtgever: Gemeente Haarlemermeer
Jaar van ontwerp: 2010-2015
Jaar van realisatie: vanaf 2010-nu

Toelichting

Hoofddorp is gebouwd op de kruising van de Hoofdvaart met de Kruisweg. Het oorspronkelijke polderdorp had een duidelijke hoofdopzet. Rond de kruising stonden de bestuurlijke gebouwen en de kerk en langs de Hoofdvaart en Kruisweg lagen de winkels. Het dorp is na 1960 uitgegroeid tot een (sub-urbane) stad met 75.000 inwoners. Het centrum is stapsgewijs meegegroeid. Vanaf 2003 wordt er gebouwd aan de uitbreiding en de vernieuwing van het stadshart. Aan de zuidzijde zijn het nieuw winkelcentrum 'De 4 Meren' en het Burgemeester van Stamplein gerealiseerd en aan de oostzijde zijn aan het Raadhuisplein het Cultuurgebouw en de bioscoop gebouwd. Daarnaast is het oude centrum verdicht en vernieuwd. De Verlengde Markststraat verbindt de verschillende onderdelen van het centrum aan elkaar en vormt de ruggegraat van het winkelcircuit. 
Vanaf 2010 is VEVAP betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Hoofddorp;  de omgeving van het cultuurgebouw (2010), verbeterplan Burgemeester van Stamplein (2011), omgeving bioscoop en bomenplein Burgemeester van Stamplein (2012), Marktplein en Kruisweg (2013). Daarnaast is voor het Raadhuisplein een ontwerpstudie gemaakt.

Om eenheid tussen de verschillende projecten te krijgen hebben wij van te voren een vijftal vuistregels opgesteld:
1. Continue profiel; in aansluiting op de orthogonale structuur van het oorspronkelijke dorp worden eenvoudige rechte straatprofielen aangelegd. 
2. Een rustige vloer; de basis voor de (her)inrichting bestaat uit een rustige vloer van gebakken mangaanklinkers. De vloer zorgt voor eenheid en draagt bij aan het onderscheidende karakter van het centrum. De pleinen krijgen hierbinnen een eigen bestrating, uitgevoerd als een tapijt.
3. Bomen; bomen geven het centrum van Hoofddorp een heel eigen karakter. In de binnenstraten worden geschoren platanen aangeplant en op de pleinen en langs de wegen Linden. De bomen worden in rijen of blokken aangeplant.
4. Gerichte toevoegingen; in aansluiting op de terughoudende basis is het zaak om straatmeubilair tot een minimum te beperken en het in vorm, materiaal en kleur goed op elkaar af te stemmen. Het benodigde meubilair wordt op één lijn gezet tussen de bomen.
5. Zorgvuldige uitwerking; het profiel is pas geslaagd als alle ontwerponderdelen op hun plaats vallen en samen een eenheid vormen. 

De vijf vuistregels zorgen ervoor dat de verschillende projecten één geheel met elkaar vormen en samen het karakter van het centrum bepalen. Naast de centrumplannen hebben wij de afgelopen jaren ook verschillende projecten buiten het centrum gerealiseerd: vervanging van één van de (historische) bruggen over de Hoofdvaart (2015) en de herinrichting van de Stationsomgeving (2015). Ook bij deze projecten sluiten wij aan bij de (polder) esthetiek die wij voor het centrum hebben ontwikkeld.

« terug