Marktplein en Kruisweg, Hoofddorp

(Herinrichting Kruisweg en Marktplein)


Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Jaar van ontwerp: 2012 - 2014
Jaar van uitvoering: 2014

Toelichting

Hoofddorp is gebouwd rond de kruising van de Hoofdvaart met de Kruisvaart. Direct aan de kruising liggen de belangrijkste culturele- en bestuurlijke gebouwen van de polder; de Beurs 1863, het Raadhuis 1867, het Polderhuis 1912 en de Gereformeerde kerk 1928. Het stuk Kruisvaart tussen de Hoofdvaart en de Marktlaan is gelijktijdig met de bouw van het Polderhuis gedempt en ingericht als marktplein. Het Marktplein is hiermee het oudste plein van Hoofddorp.

Het Marktplein was alleen in naam nog een plein. Na verschillende aanpassingen is eind jaren 80 het plein omgevormd tot een parkeerplaats waar een weg doorheen slingert. Daarnaast is de bebouwing divers van schaal, maat en verschijningsvorm en is er geen eenheid in de inrichting van de openbare ruimte. De situatie deed geen recht aan het (historische) belang en karakter van deze locatie.

Door het terugbrengen van een rechte weg  wordt de historische structuur weer hersteld. Hierdoor ontstaat er een heldere ruimtelijke indeling tussen straat en plein. Aan de noordzijde van de weg wordt een dubbelzijdig fietspad aangelegd. De historische groenstructuur van de Kruisweg wordt teruggebracht in de vorm van bomen, die op korte onderlinge afstand van elkaar worden geplaatst. Op het Marktplein wordt de laan verbreed tot een bomenplein. De bomen geven het plein en de Kruisweg een groen uiterlijk en een besloten lommerrijke sfeer. 
Het Marktplein bestaat uit drie delen die in elkaars verlengde liggen. De elementen zijn op elkaar afgestemd en zijn door een lange zichtlijn met elkaar verbonden:
- Pleinpaviljoen met terras
- Tussenplein, een overgangsruimte tussen het terras en het parkeerplein. Het plein wordt aan weerszijde begrensd door brede boombanken. Centraal op het plein wordt het beeld van Dik Trom herplaatst.
- (Parkeer)plein, een met een brede band omzoomd keienvlak waarop, tussen de bomen, geparkeerd kan worden. Het plein kan voor auto's worden afgesloten en verandert dan in een aangenaam dorpsplein waar ruimte is voor markten en evenementen.

Eind 2014 zijn het Marktplein en de Kruisweg feestelijk geopend. Verschillende kleinere evenementen, zoals Haarlem culinair, hebben het afgelopen jaar een plek gevonden op het vernieuwde Marktplein.

 


« terug