Reinaldapark, Haarlem

(ontwerp basisopzet park)


Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Jaar van ontwerp: 2007
Jaar van uitvoering: 2009 - 2014

Toelichting

Het Reinaldapark is een van de grotere stadsparken van Haarlem. Het park is in de jaren zeventig op een vuilstort aangelegd. Na veertig jaar was de leeflaag versleten en kwam de vuilnis aan de oppervlakte. Uit milieu overwegingen moest het park een nieuwe leeflaag krijgen. De consequentie hiervan was, dat het hele park op de schop moest. VEVAP heeft een ontwerp gemaakt voor de basisopzet van het nieuwe park.

De basis ingreep bestond uit het vergroten van de Fuikvaart in een grote centrale parkvijver en het opnieuw profileren van het park. Vanaf het water loop het reliëf van het nieuwe park glooiend in de richting van de Schipholweg). Hierdoor is het hele park op het water gericht en zijn er vanuit de omliggende woonbuurten diepe zichtlijnen het park in. De beplanting volgt het nieuwe reliëf. Langs het water ligt een open (lig)weide die losjes via een boomweide overgaat in bos op de hoogste delen langs de Schipholweg. Nieuwe doorgaande paden verbinden het park met zijn omgeving en special features (parkpaviljoen, speciale parkelementen, speelplekken en bruggen) verlevendigen het park.

Het concept is door de gemeente uitgewerkt. Hierbij is aan de basisopzet een slingerpad toegevoegd, die de verschillende special feathers met elkaar verbind en uitkomt op een centrale ronde evenementenweide. In juli 2014 is het nieuwe Reinaldapark geopend

Het park is genomineerd voor de Lieven de Keypenning 2014.

« terug