Gemeentehaven, Warmond

(transformatie van de Gemeentehaven in een dorpsplein)


Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
Jaar van ontwerp: 2013
Jaar van uitvoering: 2013 - 2014
In samenwerking met: Civilink 

Toelichting

Het dorp Warmond ligt op een oude strandwal, die parallel aan de Warmonder Leede loopt. Over de strandwal lopen de Herenweg en de smalle Dorpsstraat. Beide straten worden met elkaar en met het water verbonden door een reeks smalle steegjes.

De Gemeentehaven ligt aan de dorpsstraat op de grens van de dorpskern en het open landschap. Deze bijzondere ligging vormt het uitgangspunt voor de herinrichting van de Gemeentehaven. Aan de dorpszijde wordt een parkeerplein aangelegd. Het plein is zo ontworpen dat het ook gebruikt kan worden voor markten en evenementen. Aan de waterzijde ligt een -autovrij- verblijfsplein, waar je prachtig uitzicht hebt over het water en het landschap. Losse bomen en een bomengroep onderbreken de open ruimte en sluiten aan bij het lommerrijke karakter van de omgeving. De zichtlijn vanuit landhuis Vroenhof wordt vrijgehouden. Hierdoor ontstaat er een zichtrelatie tussen het plein en het landhuis.

Om de activiteiten op het plein te stimuleren is het voormalige gashoudershuisje omgebouwd als VVV-kantoor. Op het plein voor het huisje is ruimte voor een klein terras.

Tribune

De hellingbaan van de nieuwe brug over de Leede is het beeldbepalende element op het plein. De hellingbaan loopt in een ruime bocht, waarbij het hoogteverschil wordt opgelost door houten keerwanden. Over de volle lengte van deze wanden wordt een 40 cm hoge zitrand gemaakt. Door het toevoegen van een extra trede in de binnenbocht ontstaat er een tribune met een mooi vergezicht over de Leede.

Het ontwerp is een resultaat van verschillende bijeenkomsten met bewoners en ondernemmers. In deze bijeekomsten zijn uitgangpunten voor de herinrichting geformuleerd. VEVAP is gevraagd om de uitgangspunten te vertalen in een integraal ontwerp.

« terug