Oeverstroom Lobberdense waard, Pannerden

(uitwerking natuurlijke oevers)


Opdrachtgever:
Samenwerking Lobberdense Waard
Jaar van ontwerp: 2009 - 2012
Jaar van uitvoering: Vanaf medio 2015

Toelichting:

Rond de strang in de Lobberdensewaard worden verschillende bijzondere natuurlijke oevermilieu's aangelegd.
Ter voorkoming van waterstandsverschillen en ter bevordering van de rivierdynamiek in het gebied worden de west- en ooststrang met elkaar verbonden door middel van een duiker onder de Lobberdenseweg. Deze komt aan de noordoever van de strang te liggen, zodat het water bij peilschommelingen een grote afstand moet afleggen langs de ondiepe zand- en grindplaten. Dit dynamische schrale milieu is zeer geschikt voor steltlopers.
Op de noordoever van de oostelijke strang wordt voor holenbroeders (zoals de oeverzwaluw) een honderden meters lange steilrand gemaakt. Door vrije erosieprocessen ververst deze steilrand regelmatig.  
De stromingsluwe westkant van de steenfabrieken zal geschikt gemaakt worden voor spontane ontwikkeling van rivierduinen. Hiervoor wordt de afdekkende kleilaag ontgraven en de zandondergrond geprofileerd. Hierdoor ontstaat er een basis  voor diverse flora en fauna die goed gedijen op een dergelijke schrale stuivende ondergrond.

« terug