N9 De Stolpen NH

(Landschappelijke inpassing, wegontwerp en ontwerp kunstwerken)


Opdrachtgever: MNO/ Vervat
Jaar van ontwerp: 2009 - 2010
Jaar van uitvoering: 2010 - 2012
Ambitienota: JAM architecten (i.o.v. Rijkswaterstaat)

Toelichting

De N9 is om De Stolpen heengeleid. De weg tussen de Stolperweg en de brug over het Noordhollandsch kanaal (de Verlengde N248) is met een viaduct over de N9 geleid. De oostelijke afrit komt aan de zuidkant van de Stolpen. De oostelijke toerit begint bij de rotonde bij de brug over het kanaal. De westelijke toe -en afrit sluiten aan op een nieuwe rotonde in de Stolperweg. De Verlengde N248 sluit ook aan op deze rotonde.

- Gras en basalt
Om aan te sluiten bij het open polderlandschap van De Zijpe is de nieuwe N9 op maaiveldniveau met brede (obstakel vrije) grasbermen aangelegd. De aanlandingen van het viaduct over de N9 zijn als grasdijken uitgevoerd. Daartussen ligt een slank viaduct van talud naar talud. Om een zo open mogelijke blik onder het viaduct te krijgen, zijn de landhoofden rond uitgevoerd.

- Water
Het karakter van de omlegging rond de Stolpen wordt vooral bepaald door water. De Egalementsloot is verbreed en plaatselijk vergroot tot een waterpartij. De waterpartijen volgen oude kavelgrenzen, waardoor de belijning doorloopt in het omliggende landschap. Het zand uit de waterpartijen is gebruikt voor de ophoging van de aanlandingen van het viaduct (werk met werk maken). Onder invloed van het weer, veranderen de waterpartijen continue van uiterlijk. De waterpartijen versterken zo het atmosferische karakter van het landschap rond de nieuwe N9.

- Beplanting
Kenmerkend voor de beplantingsstructuur van De Zijpe zijn de kleine geriefbosjes, beplante boerenerven en hier en daar beplanting langs de wegen en het kanaal. Door blootstelling aan zeewind krijgt de beplanting de karakteristiek geveegde vorm.
De beplanting van de omleiding sluit aan op deze beplantingsstructuur. Twee bosjes langs het kanaal markeren de overgang van de oude naar de nieuwe N9. Rond de rotonde in de Stolperweg en het nieuwe viaduct zijn losse bomen in het gras aangeplant. Hierdoor worden deze kunstwerken zo onopvallend mogelijk in het landschap ingepast en blijft er vanaf het maaiveld onder de bomen door zicht op het omliggende landschap. Langs de parallelweg worden korte stukjes singelbeplanting aangelegd. Ter plaatse van De Stolpen is de bestaande dichte beplanting vervangen door een bomenrij langs het water. Hierdoor is de visuele relatie tussen het kanaal en het kanaaldorp weer hersteld.

« terug