Fietstunnel N9, Schoorldam

(Landschappelijke inpassing en ontwerp fietsonderdoorgang)

Opdrachtgever: MNO/ Vervat
Jaar van ontwerp: 2009 -2010
Jaar van uitvoering: 2010 - 2012
In samenwerking met: Andrew March (kunst) en Verburg Hoogendijk Architekten (technische detaillering)
Ambitiedocument: JAM architecten (i.o.v. Rijkswaterstaat)

Toelichting:

Als onderdeel van de omleiding van de N9 langs Schoorldam is er voor de fietsers en voetgangers een tunnel onder de N9 aangelegd. De toeritten dalen langzaam naar de onderdoorgang. Om niet het gevoel te hebben in een tunnelbak te rijden is de noordwand van de toeritten als een flauw oplopend grastalud uitgevoerd. De fiets-/ voetgangerstunnel is 5,0 meter breed. Om een zo ruim en licht mogelijke onderdoorgang te creëren helt de tunnelwand aan de zuidkant 15 graden naar achter en wordt de tunnelwand aan de noordzijde als een ronde wand uitgevoerd. De onderdoorgang wordt in zijn geheel in beton gemaakt, waardoor de sculpturale vorm van de tunnel sterk tot zijn recht komt. In het beton van de tunnelwand is een kunstwerk van Andrew March gegoten.

Kunstwerk

Het kunstwerk bevindt zich aan de zijkant van de tunnel en is gemaakt om de beleving van het fietsen door de tunnel te versterken. Alle onderdelen waaruit een fiets is opgebouwd zijn in woorden uitgedrukt en in de muur gegoten. Deze woorden variëren in afmeting. Toeval speelt hierbij een grote rol: kleine fietsonderdelen zijn soms groot geschreven en andersom. Hierdoor ontstaat een extra laag in abstractie, hetgeen vervreemdend werkt. Het effect hiervan is dat men al fietsend in zijn of haar ooghoeken een gehele fiets opvangt in woorden.  

« terug