N322 Beneden-Leeuwen

(weg- en landschapsontwerp en vormgeving viaducten)


Opdrachtgever: MNO Vervat
Jaar van ontwerp: 2009
Jaar van uitvoering: 2 e positie
In samenwerking met: MNO Vervat en B. Schenkeveld
Kunstroute (culturele opgave): G. van Camp, A. Koh, A. March, J.H. de Jonge

Toelichting:

De N322 verbindt de bestaande Maas en Waalweg met de N323 die over Waal is verbonden met de A15. De N322 loopt door het open en laaggelegen komgebied van het land van Maas en Waal. 
Het nieuwe wegprofiel bestaat uit een -laag gelegen- rijbaan met brede grasbermen en bermsloten. Het landschap rond de weg wordt ingericht met natte milieus; nat grasland, rietkaden- en velden, verlandingsvijvers en laagten. Deze natte milieus sluiten aan op het karakter van de kom en geven de N322 een herkenbaar eigen wegbeeld. Daarnaast bieden zij ruimte aan waterberging, verbeteren de ecologische kwaliteiten en de openheid van het landschap blijft gehandhaafd.
De kruisingen tussen de N322 en de lokale wegen worden als bakens in het landschap vormgegeven. De viaducten rijzen als grasterpen op uit het landschap en de rotonden en gelijkvloerse kruisingen worden ruimtelijk geaccentueerd door opgaande beplanting. De verschillende kruisingen worden als één vormfamilie ontworpen. Uitgangspunten hierbij zijn een rustig wegbeeld en het gebruik van herkenbare stijlelementen en materialen.
Het landschapsplan voorziet ook in de aanleg van fiets- en wandelpaden langs de N322. De paden herstellen het doorsneden wegenpatroon en maken het mogelijk om een dorpsommetje te maken. Aan dit langzame netwerk is een kunstroute gekoppeld; de endriehonderdtweeëntwintig. Het symbolische aantal van driehonderd tweeëntwintig punten markeert de langzame lijn in het landschap. Aan elk van deze punten kan een verhaal of kunstwerk worden gekoppeld.

 

« terug