N302 Harderwijk

(Landschappelijk/ stedenbouwkundig concept, weg- en landschapsontwerp)


Opdrachtgever:
MNO Vervat
Jaar van ontwerp: 2007-2008
Jaar van uitvoering: 2e positie
Design & Constructteam: MNO Vervat, Grontmij, VEVAP

Toelichting
 

Groei van het autoverkeer en realisatie van een aantal grootschalige stedenbouwkundige plannen in Harderwijk (Waterfront, Lorentz haven, RBT) maken capaciteitsvergroting van een deel van de N302 nodig. VEVAP was binnen het Design- en Constructteam van MNO Vervat verantwoordelijk voor de landschappelijke-/ stedenbouwkundige inpassing en het ruimtelijk ontwerp.

De basis voor het ruimtelijk ontwerp is de bijzondere ligging van het tracé op de overgang van de Veluwe naar het Randmeer. Een integrale benadering van het tracé als Parkway zet het landschappelijke karakter stevig door en creëert een ruimtelijke identiteitsdrager.

Binnen deze eenduidige opzet wordt onderscheid gemaakt in een Veluwedeel (groen), een Stedelijk deel (rood) en een Randmeerdeel (blauw).

In Parkway Veluwe (groen) overheerst het bosbeeld. De weg heeft aan beide zijden een verhoogde berm met losgeplaatste berken en eiken voor een met klimop begroeid geluidscherm. De verhoogde berm voorziet in de noodzakelijke geleiding en maakt het mogelijk bomen dicht op de weg te plaatsen. De bossige stadszijden van de schermen worden verdicht met eik, berk en een struiklaag.

Parkway Centrum (rood) is het stedelijk deel en wordt uitgevoerd als fly-over. De weg wordt begeleid door losgeplaatste clumbs van eiken, aangevuld met lindes en kastanjes. Water onder de fly-over versterkt door weerkaatsing van licht het open karakter, terwijl het tevens voorziet in waterberging.

Parkway Randmeer (blauw) wordt gedomineerd door de weidsheid van het Randmeer. De continuïteit van het parkway-karakter wordt tot uitdrukking gebracht in groepsgewijze boombeplanting met daartussen zicht over het water. Daarvoor worden de reeds aanwezige populieren aangevuld met elzen, essen en incidenteel met eiken. 

« terug