Hollandse Hout, Lelystad

(stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan en inrichting openbare ruimte)


Opdrachtgever: Camingha Groep
Jaar van ontwerp: 1997-2000
Jaar van uitvoering: 2000-2006

Toelichting:

Met het Villapark Hollandse Hout is in Lelystad een woongebied gerealiseerd met een duidelijke eigen identiteit. De ligging tussen 't Bovenwater en de bossen van de Hollandse Hout was bepalend voor de stedenbouwkundige opzet. In aansluiting op de omgeving is het villapark opgebouwd uit vier deelgebieden. De drie woongebieden aan de randen van het driehoekige plangebied zijn georiënteerd op het omringende water. In het hart van het park wordt gewoond op boskavels. Elk deelgebied kent zijn eigen verkaveling en bebouwingsopzet. Het groen-blauwe raamwerk van lanen, boswallen en watergangen zorgen voor ruimtelijke samenhang.

Naast de stedenbouwkundige opzet en de inrichting van de openbare ruimte behoorde ook het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de woningen tot de opdracht. Uitgangspunt hierbij was het realiseren van een afwisselende wijk met woningen, die zich maximaal op het landschap oriënteren. 
.

« terug