Landgoed Wouwse Plantage, Berg op Zoom

(landschaps- en natuurcompensatieplan )

Jaar van ontwerp: 2014
Jaar van uitvoering: -
In samenwerking met: Michel van Gessel, Bram Schenkeveld, Bureau Verkuylen, Powerhouse-company

Toelichting:

De Wouwse Plantage is in de 17e en 18e  eeuw aangeplant op een nat heide- en stuifduinengebied. Vijf rechte sterlanen komen samen op een rotonde (het Plantage Centrum). In de 19e eeuw zijn rond deze rotonde een aantal grote en kleine gebouwen met een bijzondere folly-achtige architectuur gebouwd. De gebouwen hadden van oorsprong diverse nutsbestemmingen en vormen onderling een ruimtelijke en visuele eenheid . Het belangrijkste gebouw van het complex is het landhuis of kasteel aan de zuidkant van de rotonde. Tussen 1850 en 1900 zijn aan het centrum een aantal secundaire dreven en zichtlanen toegevoegd en landbouwpercelen aan de oostzijde van het centrum aangelegd. Momenteel zijn zowel de gebouwen als het landschap in bijzonder slechte staat. Om de Wouwse Plantage duurzaam te kunnen behouden worden de bestaande gebouwen gerestaureerd en omgebouwd tot woningen. Daarnaast is het voor de exploitatie noodzakelijk om ook nieuwe woningen toe te voegen.
 

De aanwezige landschappelijke structuur van lanen en zichtassen afgewisseld met bos en open weiden met in het hart een zwerm van historische gebouwen wordt hersteld. Nieuwe woningen worden op enige afstand van de oorspronkelijke bebouwingszwerm gebouwd en ontsloten door een nieuwe ringweg (Ornamental Path). De nieuwe woningen staan net als de bestaande gebouwen direct op het maaiveld (zonder tuin en bijgebouwen) en worden evenwijdig of haaks aan de lanen gesitueerd .

Landschappelijk is het centrum open en overzichtelijk (gras met monumentale parkbomen). Dit parklandschap gaat aan de noordoostzijde over in een natuurlijke open
weide. Hier worden het oorspronkelijke reliëf en de natte omstandigheden hersteld. Aan de zuidoostzijde wordt, in relatie met de aanleg van een nieuw recreatief pad en het herstel van de Dilft, het aanwezige kleinschalige houtwallen landschap uitgebreid. De open ruimten worden als natuurlijk grasland beheerd.

« terug