De Korsholm, Hoofddorp

(herinrichting openbare ruimte)


Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Jaar van ontwerp: eind 2014
Jaar van uitvoering: begin 2015

Toelichting:

De wijk Bornholm in Hoofddorp is een typische woonerfbuurt uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De slechte staat van de woningen en de sleetsheid van de openbare ruimte bezorgden de buurt een armoedig en verloederd aanzien. Steeds vaker deden er zich ook sociale en veiligheidsproblemen voor. Door NAP architecten zijn, in samenspraak met de bewoners, 77 eengezinswoningen en 50 appartementen van woningbouwcorporatie Ymere ingrijpend veranderd. 

VEVAP heeft een herinrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte van de Korsholm, de centrale as van de buurt. De as bestaat uit  een aaneenschakeling van woonstraten, binnenhoven en pleintjes.

Bij de herinrichting van de Korsholm is een inrichtingsprincipe gehanteerd van “tapijten’ en ‘lopers’. De tapijten zijn gekoppeld aan de pleinen, ze vormen een verbijzondering in de inrichting van de openbare ruimte.  Zowel de ‘tapijten’ als de ‘lopers’ zijn ingevuld met een rood-bruine betonstraatsteen en omzoomd met een lichtgrijze bies. Het vele ongedefineerde groen is verwijderd en vevangen voor een aantal strategisch geplaatste grote bomen. 

De inrichting van de openbare ruimte benadrukt subtiel de stedenbouwkundige opbouw van de wijk en sluit visueel aan bij de gevelopbouw van de vernieuwde woningen. Daarnaast ontstaat er, bewegend door de buurt, een prettige afwisseling van de verschillende in elkaar overvloeiende ruimten.

De renovatie heeft het aanzien van de woningen en de buurt aanzienlijk veranderd en de bewoners zijn zeer positief over het eindresultaat. 

« terug