Batterijen aan de Overeindseweg, Nieuwegein

(strategie- en conceptvorming en inrichting fortenterrein)


Opdrachtgever: ID 310
Jaar van ontwerp: 2015
Jaar van uitvoering: 1e positie (start medio 2015)
In samenwerking met: Martijn Geerdes (ID 310) en Bram Schenkeveld (ecoloog)

Toelichting

Het fortterrein aan de Overeindseweg ligt aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Plofsluis. Op het terrein bevinden zich zes gebouwen, waaronder een houten artillerieloods en een betonnen bomvrij wachthuis. De zogenoemde ‘Batterijen aan de Overeindseweg’ werden in 1871-1873 aangelegd als voorpost van Fort Jutphaas. De forten zijn onderdeel van het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Nadat het terrein meer dan 100 jaar afgesloten is geweest krijgt het fort een nieuwe eigenaar. Na een openbare inschrijving is het terrein gegund aan ID310 , een evenementen- en communicatieadviesbureau uit Houten. VEVAP heeft voor de aanbesteding het terreinontwerp gemaakt. Daarnaast hebben wij  ID310 ondersteund en uitgedaagd bij het opstellen van een visie voor het fortenterrein en de vertaling hiervan in woord en beeld. 

Het aanbestedingsplan is er op gericht, om leven op het fort te krijgen. Hiervoor wordt het terrein opengesteld en de historische gebouwen op het terrein worden gerestaureerd en krijgen nieuwe functies. Door de week is het gebruik gericht op de creatieve zakelijke markt, in het weekend op de recreant. Het terrein krijgt een nieuwe inrichting, die aansluit bij de nieuwe functie van de gebouwen. De ingrepen die in het plan worden voorgesteld sluiten aan op de huidige situatie. Elementen worden opnieuw geïnterpreteerd en aanwezige materialen worden op een creatieve wijze hergebruikt. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat het terrein stap voor stap verandert in een betekenisvol, uitnodigend en levendig landschap. 

Ed Taverne (lid van de beoordelingscommissie):
“De batterijen aan de Overeindseweg vormen een uniek object. De beperkte toegankelijkheid heeft voordelen, maar beperkt tegelijkertijd de ontwikkelingsmogelijkheden. Het is verheugend dat een ondernemer met een groot regionaal netwerk veel eigen geld wil investeren in dit Rijksmonument. Met het plan van bureau ID310 wordt ook dit onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie grondig opgeknapt en vervolgens opnieuw in gebruik genomen. De kracht van het plan schuilt in de subtiele aanpassingen van het terrein en de gebouwen aan de nieuwe functies. Ik ben er van overtuigd dat het straks een uitnodigende en aangename plek is voor zowel toevallige passanten, recreanten alsmede de zakelijke bezoekers.”

« terug