Stationsomgeving 's-Hertogenbosch

(herinrichting openbare ruimte en ontwerp cacade)


Opdrachtgever: Gemeente 's Hertogenbosch
Jaar van ontwerp: 1995
Jaar van uitvoering: 1997
In samenwerking met: Shyam Khandekar

Toelichting

Na de renovatie van het centraal station van 's Hertogenbosch is het Stationsplein- en weg  opnieuw ingericht.

De Stationsweg is als loper ontworpen. Het profiel bestaat uit brede trottoirs aan weerszijde van een rijweg met een verhoogde middenberm. De trottoirs zijn uitgevoerd in stroken van gladde en ruwe graniettegels. De dubbele rij platanen in de middenberm en de forse lantaarns met banieren geven de entree tot de binnenstad een ingetogen monumentaal karakter.

De Stationsweg komt uit op het Stationsplein. Het bestratingspatroon van het plein bestaat  uit golvende banen van gladde en ruwe granietkeitjes. Centraal op het plein, rond de entree van de parkeerkelder, ligt de Cascade. Deze fontein is opgebouwd uit reliëfplaten en wordt gevoed door 140 spuitstukken. Het water rolt klaterend en bruisend de Cascade af. Het geluid van het vallende water overstemt het verkeerslawaai van de autobewegingen van en naar de parkeergarage en de nabijgelegen binnenstadsring.

Na de herinrichting is de Stationsweg een aangename straat geworden. Het voert de bezoeker op comfortabele wijze naar het centrum van de stad. De middenberm wordt zomers gebruikt als onderdeel van een beeldenroute. Elk jaar wordt prins carnaval  door een feestende menigte op het Stationsplein onthaald en in de zomer van 2012 kleurde het plein oranje bij de huldiging van de Olympische sporters. De Cascade was hierbij omgetoverd in een erepodium in de vorm van een gouden medaille.

De Stationsweg is als voorbeeldplan opgenomen in het boek straten maken, hoe ontwerp je een goed straatprofiel.

« terug