Venneperplein, Nieuw-Vennep

(herinrichting Venneperweg- en plein en ontwerp dorpsbrug)


Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemermeer
Jaar van ontwerp: 2005-2007
Jaar van realisatie: 2008-2009

Toelichting

Nieuw Vennep is als polderdorp gebouwd op het kruispunt van de Hoofdvaart met de Venneper(dwars)weg. Aan deze kruising ligt het centrum van het dorp. Nieuw Vennep is in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een dorp met  30.000 inwoners. Om het centrum van Nieuw Vennep te versterken is eind 2005 door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer een meervoudige opdracht uitgeschreven voor de omvorming van de Venneperweg (op dat moment een doorgaande rijweg met parkeervelden) in een verblijfs- en uitgaansgebied. VEVAP heeft de meervoudige opdracht gewonnen en heeft het plan in samenwerking met de stuur- en klankbordgroep verder uitgewerkt.

Flexibele verkeersstructuur
In het ontwerp is de doorgaande Venneperweg -tussen de Doorbraak en de Katholieke kerk- omgevormd in een centrumgebied met ruimte voor verblijven, evenementen en parkeren. Een flexibele verkeersstructuur vormt de basis van het ontwerp. De Venneperweg is gesplitst in twee gescheiden rijbanen met een 30 kilometer regime. De middenzone geeft ruimte aan divers gebruik.
Ter hoogte van het nieuwe winkelcentrum de Symfonie is de middenzone ingericht als centrumplein (Venneperplein). Aan de noordzijde van het plein liggen horeca gelegenheden met terrassen. Bij markten en feesten kunnen de aanliggende rijbanen worden afgesloten. 
In het westelijke aanloopgebied is er in de middenzone ruimte voor parkeren. Het Lindelaantje geleedt het profiel en legt een verbinding met het centrumplein.
De middenzone van het oostelijk aanloopgebied is als plein ingericht. Dit plein wordt gebruikt voor (tijdelijk) parkeren, feesten en grotere evenementen.
Het centrumgebied van Nieuw-Vennep is een schakel in de doorgaande oost-west fietsverbinding tussen Getsewoud en het NS station. De fietser heeft een eigen, duidelijke plek in het profiel door middel van een vrijliggend- of aanliggend fietspad. 

Dorps- en groenkarakter
De Venneperweg is intensief beplant met laanbomen. Bij de pleinen begrenzen verhoogde grasvlakken de verblijfsruimte. Het groen geeft de straat een dorpse sfeer. Daarnaast benadrukken de bomen het lineaire karakter van de weg. De bestrating van het centrumgebied bestaat uit duurzame en mooi verouderende rode gebakken klinkers en granietkeien (10x20).  

Dorpsbrug
Als kroon op de herinrichting hebben wij een nieuwe dorpsbrug ontworpen. De dubbele brug vormt het hart van het dorp en sluit in vorm- en materiaalgebruik aan bij de herinrichting van het Venneperplein. In 2009 is de brug feestelijk geopend en is de naam Grote Brug onthuld. Voor de naam van de brug was een prijsvraag uitgeschreven onder de bewoners van Nieuw Vennep.

« terug