Anne Frankplein e.o., 's-Hertogenbosch

(herinrichting Anne Frankplein, Keizerstraat, Waterstraat en Prins Bernhardlaan)


Opdrachtgever:
gemeente 's-Hertogenbosch
Jaar van ontwerp: 2003
Jaar van uitvoering: 2003 - 2005

Toelichting

Het Anne Frankplein is ontstaan na een verkeersdoorbraak halverwege de vorige eeuw. Deze doorbraak, de Prins Bernhardstraat, sluit ter hoogte van het plein aan op het middeleeuwse stratenpatroon van de binnenstad.

Het ontwerp beoogt de realisatie van meer ruimtelijke gelijkwaardigheid tussen de doorbraak en het oude stratenpatroon. Daarnaast wordt de verblijfskwaliteit van het hoekplein met zijn volgroeide platanen verbeterd door het plaatsen van comfortabele banken tussen en onder de bomen. Het plein is -aansluitend op het reeds aanwezige bestratingsmateriaal- bestraat met Zweedse granietkeien.

De omringende straten van het plein (Keizerstraat, Waterstraat en Prins Bernhardstraat) hebben een zelfde wegprofiel gekregen. De wegen zijn van rode klinkers en de trottoir van Bosche tegels (20x20 cm). De inrichting van deze straten vormt de basis voor de herinrichting van de overige straten in het centrum (het Bosch profiel) . Door het planten van laanbomen is het profiel van de Prins Bernhardstraat visueel versmald en krijgt deze toegangsstraat tot de binnenstad meer eenheid en allure.

Vanaf 2005 zijn de overige straten van het centrum van Den Bosch op basis van het Bosche profiel heringericht. In 2013 is het nieuwe Stedelijk Museum geopend. De entree van het museum ligt direct achter de poort aan het Anne Frankplein. 

« terug