Woonwijk Willis, Zaandam

(inrichting openbare ruimte)

 
Opdrachtgever: Amstelland Vastgoed BV en Bouwbedrijf Hondema BV
Jaar van ontwerp: 1998
Jaar van uitvoering: ca. 2002

Toelichting

Willis is een nieuwbouwwijk aan de rand van Krommenie. De wijk is gebouwd in het open veenlandschap van Noord Holland. De inrichting van de wijk is er op gericht de sfeer van het omliggende veenlandschap in de wijk door te zetten.

De ruimtelijke drager van de woonwijk Willis is de Gebogen Brink. Deze wijkontsluitingsweg heeft smalle gescheiden, rijstroken en een brede middenberm met intensieve in los verband geplaatste berken (berkenbos). De licht gekromde as eindigt aan de noordzijde van de woonwijk met een ‘venster' op het open veenlandschap.  Haaks op de Gebogen Brink liggen verschillende watergangen, die de wijk verdelen in een aantal wooneilanden. De watergangen sluiten direct aan op de vaarten in het landschap en zijn begroeid met riet. Smalle woonstraten leiden vanaf de Gebogen Brink naar de aan de oost- en westrand van de wijk gelegen woningen en naar twee kleinere wooneilanden langs de Nauernasche vaart. 

De wijk is pleksgewijs opgehoogd en de watergangen in de wijk hebben hetzelfde waterpeil als de omliggende poldervaarten. Hierdoor liggen de kades van de vaarten vol met bootjes en als het vriest kan je direct vanuit de wijk schaatstochten maken door het omliggende Noordhollandse veenlandschap.

« terug