Provinciënwijk, Heemstede

(inrichting openbare ruimte)


Opdrachtgever: gemeente Heemstede en Elan Wonen
Jaar van ontwerp: 2004
Jaar van uitvoering: 2006 - 2007

Toelichting

De Provinciënwijk is een buurt in Heemstede met laagbouwwoningen uit de jaren 40. In de jaren 60 zijn aan de rand van de buurt hoge flats gebouwd.

De flats zijn begin 2000 door NSL architecten gerenoveerd, waarbij in de plint van de gebouwen maatschappelijke voorzieningen zijn gekomen. In relatie met de renovatie is ook de buitenruimte rond de flats opnieuw ingericht. Het inrichtingsplan gaat uit van een parkplein, dat de noord- en zuidzijde meer met elkaar verbindt door in beide gebieden dezelfde ontwerpmiddelen toe te passen. Er is een continue transparante open ruimte geschapen, waarbij de pleinvloer van hergebruikte rode klinkers wordt gecombineerd met iets opgetilde grasvlakken, bomen en hagen.

De groenstrook aan de zuidzijde wordt beter gebruikt door nieuwe ontsluitingen vanuit de trapportalen te realiseren en door de aanleg van paden en twee verblijfsplekken. Op de pleinvloer wordt ook geparkeerd tussen de hagen en onder de bomen. De kopgevels van de flats worden geheel begroeid met wilde wingerd. 

« terug