Kunstfort Vijfhuizen

(inrichting openbare en semi-openbare buitenruimte)


Opdrachtgever: Stichting Kunstfort Vijfhuizen
Jaar van ontwerp: 2004 - 2005
Jaar van uitvoering: 2005

Toelichting

Het fort nabij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. De restauratie en de omvorming tot centrum voor actuele kunst werd financieel mede mogelijk gemaakt door aan de andere zijde van de Geniedijk twaalf houten atelierwoningen te bouwen (Woltjes Berkhout Architecten). Hier staat aan de voet van de dijk ook de gerestaureerde Genieloods.

De inrichting van de buitenruimte rond het kunstfort, de Genieloods en de woningen is robuust en tegelijkertijd ingetogen en informeel van karakter. Overal zijn dezelfde basismaterialen toegepast; gras, grijze halfverharding en grijze betonstenen. De lijnen rond het verwilderde fort zijn weer zichtbaar gemaakt, door in aansluiting op het fort een iets verdiepte strook met halfverharding aan te leggen. Deze strook kan zomers worden gebruikt als terras en voor tijdelijke buitenexposities. Rond het fort zijn nieuwe meidoorns geplant, een struik die vanwege zijn ondoordringbaarheid van oorsprong veel werd gebruikt rond de forten van de stelling.

« terug