Airport Business Park Lijnden, Haarlemmermeer

(inrichting openbare ruimte, opstellen richtlijnen en supervisie inrichting privé kavels)


Opdrachtgever: 
Schiphol Area Development Company 
Jaar van ontwerp: 1998 
Jaar van uitvoering: 2000-2007
In samenwerking met: Stedenbouwkundigburo Khandekar

Toelichting

De  hoofdstructuur van het nieuwe businesspark tussen Lijnden en Badhoevedorp bestaat uit een groene as met een brede licht gebogen waterpartij. Deze centrale groene as is zowel het verblijfsgebied als de hoofdontsluiting (S106) van het bedrijvenpark. De strook tussen de weg en het water wordt verlaagd en ingericht als verblijfs- en pauze plek. Het groen beeld wordt hier bepaald door gras, haagblokken en bloeiende kersen. Aan de buitenzijde van de weg ligt een dijklichaam met losgeplaatste Robinia’s. Een hoog gelegen rotonde vormt letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de parkzone. Het hoogteverschil is markant vormgegeven door strakke grastaluds en schanskorven. De rotonde is beplant met vliegdennen.

Twee lussen verbinden de bedrijfskavels met de hoofdontsluitingsweg. De bedrijfsgebouwen richten zich met de representatieve zijde naar de weg en er wordt op eigen terrein geparkeerd. Langs de wegen zijn aan beide zijden brede, flauw oplopende grondlichamen aangelegd. De dijkjes worden aan de buitenzijde beplant met losgeplaatste Robinia’s. De auto’s verdwijnen achter de groene dijkjes uit het zicht.

Voor de ruimtelijke samenhang tussen de openbare ruimte en de bedrijfskavels zijn voor de kavelopzet voorschriften voor de inrichting opgesteld. De bedrijfskavels worden gescheiden door een dubbele rij hoog opgaande Italiaanse populieren en de parkeerplaatsen hebben een groene inrichting door het gebruik van hagen en bloeiende bomen. De bestrating bestaat uit verschillende tinten grijze betonstenen.

Door de centrale parkzone en de groene inrichting is er een hoogwaardig bedrijvenpark ontstaan met een heel eigen karakter en gebruikskwaliteit voor de werknemers.

« terug