Het Oude Slot, Heemstede

(opzet en inrichting park)


Opdrachtgever: Gemeente Heemstede
Jaar van ontwerp: 2005
Jaar van uitvoering: 2005-2010

Toelichting

De ontwerpopgave was het omvormen van de omgeving van het Oude Slot in een landgoedpark. Het plangebied bestond uit twee delen, het slotterrein en een voormalig sportveldencomplex aan de westzijde hiervan.

In samenhang met het zichtbaar maken van de contouren van het voormalige slot is de slotgracht vergroot en zijn de oude waterpartijen opnieuw uitgegraven. De herstelde waterstructuur maakt de geschiedenis weer zichtbaar. Daarnaast verbindt het water ruimtelijk de verschillende parkonderdelen met elkaar en bepaalt het voor een groot deel de sfeer van het nieuwe landgoedpark.

Het water verdeelt het park in drie gebieden met een eigen karakter; het sloteiland, de (uitgebreide) slottuin en de parkschil. 
Het sloteiland is uitgevoerd in gras en volgt de contouren van de bewaard gebleven oude (ondergrondse) fundamenten van het voormalige kasteel. De rand van het eiland is vormgegeven door bovenop de oude fundamenten graszoden te stapelen. De slottuin is uitgebreid met de aanleg van een boomgaard op het schiereiland. Met de vrijkomende grond uit de waterpartijen is het schiereiland een meter opgehoogd. De nieuwe elementen zoals de parkeerplaats en het trap- en speelveld liggen in de parkschil rond de slottuin. Het landschappelijke beeld wordt hier bepaald door bomen in het gras. 

Een nieuw toegangspad ontsluit het park en verbindt de parkeerplaatsen met het voorplein van het Oude Slot. Vanaf het voorplein is er ook een pad door de weilanden naar de afmeerplek aan de Ringvaart aangelegd. Hierdoor is het Oude Slot ook per boot bereikbaar.

Behalve dat het Oude Slot openbaar toegankelijk is, wordt het veel gebruikt voor feesten, partijen en culturele activiteiten. Ook is het een geliefde trouwlocatie. Bij mooi weer kan de ceremonie buiten worden gehouden. De trouwplechtigheid vind dan plaats in een rozenprieel in het park. Het informele landschappelijke slotpark vormt hiervoor het geëigende romantische decor.

« terug