Landgoed Anderstein, Maarn

(toekomstvisie en deeluitwerking landgoed)

Opdrachtgever: BV Landgoed Anderstein
Jaar van ontwerp: 1995
Jaar van uitvoering: 1995 - 2004


Toelichting
 

Bij het zoeken naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het landgoed Anderstein was het behoud van de landschappelijke karakteristieken het uitgangspunt. Het landgoed bestaat uit een boskern, een open dekzandlandschap en een oude met houtwallen omgeven akkerbouwcomplex. Het lanenstelsel vormt een belangrijk bindend ruimtelijk element. Om het landgoed te versterken en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het landgoed te vergroten is dit stelsel verder uitgebreid.

In totaal heeft circa 77 hectare agrarische grond een nieuwe  bestemming gekregen. Dat is gebeurd in de vorm van 4 nieuwe buitenplaatsen, een uitbreiding van de bestaande 18 holes golfbaan met negen holes en de ontwikkeling van nieuwe natuur, vooral langs het bestaande bekenstelsel. Intensief landbouwkundig gebruik van gronden heeft plaats gemaakt voor beheerslandbouw; een extensieve vorm van landbouw die rekening houdt met landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurlijke aspecten van het gebied. De situering van de nieuwe grondgebruikvormen sluit aan bij de landschappelijke hoofdopzet van het gebied.
 

« terug