Golfbaan Anderstein, Maarsbergen

(landschappelijke hoofdopzet en natuurontwikkeling)


Opdrachtgever:
KAMM landgoederen, Anderstein bv
Jaar van ontwerp: 2003
Jaar van uitvoering: 2004 - 2005
In samenwerking met: Gerard Jol (golfbaanarchitect) en Herman van den Beitel (ecoloog)

Toelichting

De uitbreiding van golfbaan Anderstein is een onderdeel van een door ons opgestelde toekomstvisie voor landgoed Anderstein. Uitgangspunt voor de uitbreiding van de golfbaan was het openhouden van het landschap tussen Maarn en Maarsbergen. De golfbaan ligt in het overgangslandschap tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en het open landschap van de Gelderse Vallei. De uitbreiding van 18 naar 27 holes moest worden geintegreerd met de bestaande baan, die  rond de boskern van het landgoed is gedrapeerd. De uitbreiding is ontworpen als een natuurlijk heidelandschap met zandverstuivingen. Tussen de holes liggen waterpartijen in de vorm van vennen en kleine verhogingen met heischrale graslanden en heide, als verwijzing naar hetvroegere dekzandlandschap. Daarnaast zijn er op de baan kleine zandverstuivingen en laag gelegen natte bosjes aangelegd. De uitbreiding wordt door nieuwe lanen stevig verankerd met het landgoed. De lanen zijn openbaar toegankelijk en verbeteren zo de doordringbaarheid van het landschap.

« terug