Golfbaan De Texelse, De Cocksdorp

(landschappelijke hoofdopzet en natuurontwikkeling)


Opdrachtgever: De Krim bv
Jaar van ontwerp: 2007
Jaar van uitvoering: 2012 - 2014
In samenwerking met: Alan Rijks (golfbaanarchitect) en Bram Schenkeveld (ecoloog)

Toelichting

De uitbreiding bevindt zich op het grensvlak van de Eijerlandse Duinen en de polder Eijerland met zijn strakke, geometrische verkaveling. In het zuiden van het plangebied ligt de oude kreek Roggesloot, die door zijn grillige verloop sterk contrasteert met het polderpatroon. In het gebied zijn ook nog restanten van oorspronkelijke duintjes aanwezig, de nollen. De uitbreiding van de golfbaan van 9 naar 18 holes is ontworpen als een vergroting van het duin- en nollengebied. Tussen de fairways op de golfbaan liggen stuifduintjes en natte laagtes langs de duinrellen. Rond de Roggesloot wordt het natuurgebied vergroot. Dit nieuwe gebied kenmerkt zich door openheid en natuurlijke hoogteverschillen. De kreken worden -door reliëf volgende ontkleien- weer herkenbaar gemaakt en omgeven door een gevarieerd patroon van rietruigtes en verschillende soorten grasland.

« terug