Eltense Vallei (Carvium Novum), Lobith

(landschappelijke inpassing zandwinplas en inrichting recreatie- en natuurgebied)


Opdrachtgever: Wezendonk Zand en Grind BV 
Jaar van ontwerp: 2006
Jaar van uitvoering: vanaf 2012 

Toelichting

Het plangebied maakt deel uit van het Rijnstrangengebied, een oud rivierenlandschap met geulen, dijken en waarden, maar zonder rivier. Na zandwinning ontstaat er hier ruimte voor een nieuw recreatie- en natuurpark, dat aansluit op de bestaande tweedeling in de landschappelijke hoofdstructuur. 

Het natuurgebied komt in de voormalige uiterwaard en versterkt de aanwezige ecologische verbindingszone. Het gebied bestaat uit een langgerekt open water, evenwijdig aan de Oude Rijn, overgaand in een brede ondiepe zone van rietmoeras. In een voormalige kom -tussen Lobith en de bovenlanden rond de boerderij- worden drie eilanden aangelegd met broekbos en rietkragen.

De nieuwe natuur omsluit de recreatieve kern in het westelijke, hoger gelegen deel van het plangebied. Het speelcastellum Carvium Novum ligt hier als een vooruitgeschoven bastion in het water, met een spectaculair zicht op de Elterberg. De bestaande bebouwing wordt hergebruikt, in de herenboerderij komt een hotel-restaurant en op het aangrenzende eiland met broekbos komen vijftig hotel lodges.

Het natuur- en recreatieterrein wordt ontsloten door een rondlopend wandel- en fietspad. Het pad ontsluit de recreatieve kern en maakt een rondgang rond de plas mogelijk. Daarnaast is het pad onderdeel van de doorgaande recreatieve routes door het Rijnstrangen landschap.
« terug