Baarnsch Lyceum / Waldheim-mavo, Baarn

 

Baarn heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs: het Baarnsch Lyceum (1000 leerlingen) en de Waldheim-mavo (400 leerlingen). Beide scholen waren afzonderlijk gesitueerd. Omdat de huisvesting van beide scholen aan vervanging toe was is in 2006 een overeenkomst met de gemeente afgesloten voor het realiseren van een gezamenlijke nieuwbouw op het terrein van het Baarnsch Lyceum. Uitgangspunt bij de nieuwbouw was dat beide scholen als herkenbare eenheden in een bouwvolume zouden worden ondergebracht waarbij de leerlingenstromen zoveel mogelijk gescheiden blijven. Begin 2007 zijn wij gevraagd om samen met het architectenbureau de contouren en de situering van het gebouw te bepalen en een inrichtingsplan te maken voor het 6 ha grote terrein.
Het nieuwe gebouw is georiënteerd op de Torenlaan. Het gebouw bestaat uit uit een gezamenlijk middendeel met de aula’s en sportzalen en twee zelfstandige vleugelgebouwen; het Baarnsch Lyceum en Waldheim-mavo
Aan de voorzijde van het gebouw ligt een waterbergingsvijver (de Linde kom). De vijver heeft een getrapt grastalud en wordt omsloten door 45 Hollandse linden. De vormgeving en de detaillering sluit aan op de waterkommen in het aanliggende Baarnse bos. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een door houtwallen omzoomd sportveld (het grote veld). Het veld is ingegraven in het hogere terreindeel en met de vrijgekomen grond is het lagere terreindeel opgehoogd. Zowel de Waldheim-mavo als het Baarnsch Lyceum hebben een eigen entree aan de achterzijde van het gebouw. Ze worden ontsloten door een brede platanenlaan (Waldheimlaan en Lyceumlaan). Bij de ingang van de scholen ligt een entreeplein waarop ruimte is om de fietsen te stallen. De lanen ontsluiten niet alleen de entrees ze vormen ook de pauzegebieden van de school. Onder de bomen liggen brede halfverharde stroken (schelpen) waarop lange banken zijn geplaatst. Bij het Baarnsch Lyceum is in de laan een slank ontworpen koepel geplaatst met daaronder een door de school gemaakte Gaudi-bank.
Het terrein is vanaf zomer 2011 in gebruik. Door de toepassing van grote bomen, de hoogteverschillen, het gras en hoogwaardige materialen heeft het terrein gelijk een uitnodigend karakter gekregen. Het terrein wordt vanaf de eerste dag intensief gebruikt. In de pauzes wordt langs de lanen geslenterd en de vele hoogteverschillen worden gebruikt om op of tegen aan te zitten. De Linde Kom is het uitloopgebied voor de aula’s. Hier wordt op mooie dagen langs het water gezeten en ook schoolfeesten vinden om en in de vijver plaats. Op 25 oktober 2011 heeft Koningin Beatrix de scholen geopend. De ceremoniële handeling bestond uit de onthulling van een plaquette bij de Linde Kom en het wijzigen van de naam in de Oranje Kom.

(Situering gebouw en inrichting buitenruimte)


Opdrachtgever: Stichting Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Baarn
Jaar van intwerp: 2008 - 2011
Jaar van uitvoering: 2010 - 2011
In samenwerking met: AGS Schwenke Rosbach Architects (Christof Schwencke)

Toelichting:

Baarn heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs: het Baarnsch Lyceum (1000 leerlingen) en de Waldheim-mavo (400 leerlingen). Beide scholen waren afzonderlijk gesitueerd. Omdat de huisvesting van beide scholen aan vervanging toe was is in 2006 een overeenkomst met de gemeente afgesloten voor het realiseren van een gezamenlijke nieuwbouw op het terrein van het Baarnsch Lyceum. Uitgangspunt bij de nieuwbouw was dat beide scholen als herkenbare eenheden in één bouwvolume zouden worden ondergebracht, waarbij de leerlingenstromen zoveel mogelijk gescheiden blijven. Begin 2007 zijn wij gevraagd om samen met het architectenbureau de contouren en de situering van het gebouw te bepalen en een inrichtingsplan te maken voor het 6 ha grote terrein.

Het nieuwe gebouw is georiënteerd op de Torenlaan. Het gebouw bestaat uit een gezamenlijk middendeel met de aula’s en sportzalen en twee zelfstandige vleugelgebouwen; het Baarnsch Lyceum en de Waldheim-mavo.

Aan de voorzijde van het gebouw ligt een waterbergingsvijver (de Lindekom). De vijver heeft een getrapt grastalud en wordt omsloten door 45 Hollandse linden. De vormgeving en de detaillering sluiten aan op de waterkommen in het aanliggende Baarnse bos. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een door houtwallen omzoomd sportveld (het grote veld). Het veld is ingegraven in het hogere terreindeel en met de vrijgekomen grond is het lagere terreindeel opgehoogd. Zowel de Waldheim-mavo als het Baarnsch Lyceum hebben een eigen entree aan de achterzijde van het gebouw. Ze worden ontsloten door een brede platanenlaan (Waldheimlaan en Lyceumlaan). Bij de ingang van de scholen ligt een entreeplein waarop ruimte is om de fietsen te stallen. De lanen ontsluiten niet alleen de entrees, ze vormen ook de pauzegebieden van de school. Onder de bomen liggen brede halfverharde stroken (schelpen), waarop lange banken zijn geplaatst. Bij het Baarnsch Lyceum is in de laan een slank ontworpen koepel geplaatst met daaronder een door de school gemaakte Gaudi-bank.

Het terrein is vanaf zomer 2011 in gebruik. Door de toepassing van grote bomen, de hoogteverschillen, het gras en hoogwaardige materialen heeft het terrein gelijk een uitnodigend karakter gekregen. Het terrein wordt vanaf de eerste dag intensief gebruikt. In de pauzes wordt langs de lanen geslenterd en de vele hoogteverschillen worden gebruikt om op of tegen aan te zitten. De Lindekom is het uitloopgebied voor de aula’s. Hier wordt op mooie dagen langs het water gezeten en ook schoolfeesten vinden om en in de vijver plaats. Op 25 oktober 2011 heeft Koningin Beatrix de scholen geopend. De ceremoniële handeling bestond uit de onthulling van een plaquette bij de Linde Kom en het wijzigen van de naam in de Oranje Kom.

« terug