Eller- en Spijkstrand, Veluwemeer

(vernieuwing stranden langs het Veluwemeer)


Opdrachtgever: Cammingha Groep 
Jaar van ontwerp: 2002
Jaar van uitvoering: 2003 - 2004

Toelichting:

De stranden langs het Veluwemeer zijn na het graven van de vaargeul eind jaren 60 aangelegd. Het vrijkomende zand uit de geul is langs de dijk van de polder aangebracht. Door de ligging van de vaargeul direct langs de kust waren door stroming het Eller- en Spijkstrand afgekalfd. Daarnaast waren de voorzieningen sleets en was er door de dichte bosstrook tussen de dijk en het strand geen sociale controle. 

De uitgangspunten voor het project was het creëren van overzichtelijke, landschappelijke stranden met verschillende strandmilieu’s (zand, gras en bomen) waarbij de voorzieningen worden vernieuwd en de toegankelijkheid verbeterd.

Het Spijkstrand is verbreed en omgevormd in een "baaienstrand" waarbij de koppen door steenbestorting wordt beschermd. De brede bosstrook tussen de dijk en het strand is uitgedund en omgevormd in een boomweide. Aansluitend hieraan worden op het strand boomgroepen aangebracht. De boomgroepen zorgen voor beschutting en schaduw. Het horecapaviljoen de Fazant is verbouwd tot een beachclub met een groot buitenterras, dat uitkijkt over het Veluwemeer. 

Het Ellerstrand is een  langgerekt strand. Het strand is over de volle lengte verbreedt en de  smalle bosstrook langs de dijk is verwijderd. Aan de voet van de dijk is een weg aangelegd waarlangs geparkeerd kan worden. Op het strand zijn boomgroepen aangeplant en de voorzieningen vernieuwd.

« terug