Breedeplaats en Martiniplantsoen, Franeker

(herinrichting openbare ruimte)


Opdrachtgever: Gemeente Franekerdeel
Jaar van ontwerp: 2001 -2003
Jaar van uitvoering: 2004  -2005
In samenwerking met: Shyam Khandekar

Toelichting

Franeker 'de ster van de elfsteden' is een prachtige oude Friese stad. Het oudste deel van het centrum is gebouwd op een terp rond de Martinikerk. Aan de voet van de kerk ligt de Breedeplaats en aan de achterzijde het Martiniplantsoen. Aan de Breedeplaats staan nog drie oude stinzen (middeleeuwse herenhuizen). Deze zijn, net als de kerk, uitgevoerd in gele en rode kloostermoppen. In de 16e en 17e eeuw is Franeker uitgebreid met grachten en zijn er rond de stad bolwerken aangelegd. De historische binnenstad van Franeker is nu een toeristische trekpleister en het centrum van de regio.

Als onderdeel van Stralend Franeker, een visie op hoofdlijnen voor de herinrichting van de stad, is door VEVAP een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. De kroon op dit plan is de herinrichting van de Breedeplaats en Martiniplantsoen. 

De Breedeplaats heeft, dankzij de omringende monumentale bebouwing, een voornaam en stenig karakter. Het plein is uitgevoerd als een vlak gelegd stenen tapijt, waarbij het hoogteverschil met de omgeving door granieten traptreden wordt opgevangen. De traptreden maken het hoogteverschil zichtbaar en kunnen worden gebruikt als informele zitplaats. De Breedeplaats functioneert als de huiskamer van de stad, hier vinden de jaarlijkse evenementen en feesten plaats. Op de terp rond de kerk, het Martiniplantsoen, is juist de groene, pastorale sfeer versterkt. De Martinikerk ligt verhoogd op een terp met rondom een omloop van gebakken klinkers. De terp is uitgevoerd in gras en wordt omlijst door een dubbele granietband. Het besloten karakter van het Martiniplantsoen is benadrukt door rond het gras een rij Lindes te planten. 

Voor de bestrating is gekozen voor een gele straatbaksteen. De stenen kleuren prachtig bij de kloostermoppen van de kerk en de stinzen. Hierdoor komen deze monumentale gebouwen na de herinrichting van de openbare ruimte optimaal tot hun recht.

Door de herinrichting van het centrum en de restauratie van de gebouwen is de stad levendiger en gezelliger geworden. Hierdoor zijn de laatste jaren steeds meer winkels zich in Franeker gaan vestigen.

« terug